Technische inspectie

Iedere installatie dient goed en veilig te functioneren. Het is duidelijk dat het optimale rendement van de installatie afhankelijk is van het onderhoud van het totale systeem en de individuele onderdelen.

Voordat u aan een verbetering van de installatie begint is het noodzakelijk om een totaalbeeld te krijgen van de huidige staat. Via een Technische Inspectie controleren we de staat van de installatie en geven een advies over het onderhoud dat je de komende jaren kunt verwachten.

Waarom een technische inspectie?

Een aantal redenen hiervoor kunnen zijn:

  • De veiligheid van de installatie kan niet gegarandeerd worden
  • Er is onvoldoende inzicht in de onderhoudskwaliteit
  • Er zijn klachten over storingen in de installatie
  • Er moet beoordeeld worden of onderdelen vervangen moeten worden
  • Er zijn wettelijke verplichtingen die technische inspectie noodzakelijk maken.

Controle documentatie

Hierbij controleren we of de documentatie overeenkomt met de daadwerkelijke installatie. We stellen een rapportage op waarin wordt opgenomen wat de bestaande afwijkingen zijn. Desgevraagd geven wij een advies hoe je de geconstateerde afwijkingen kunt oplossen, zodat de installatie voldoet aan de normen. In dit herstelplan nemen we op wat wij voor je kunnen betekenen als het gaat om het herstel van de installatie en hoeveel dit zal kosten.

Alle afspraken gericht op de klant

Indien dit is overeengekomen voeren we een herinspectie uit als de geconstateerde gebreken verholpen zijn. Wanneer alle onderdelen, alsook het gehele systeem aan de eisen voldoet, dan ontvang je van ons een rapport waarin wordt vermeld dat de installatie voldoet aan de gestelde norm en regelgeving.

Wat levert een technische inspectie op:

  • Borging kwaliteit, veiligheid en naleving wettelijke normen en richtlijnen
  • Langere levensduur installaties
  • Verlaging financiële risico’s en veiligheidsrisico’s
  • Inzicht in onderhoudsprestaties
  • Beter kunnen sturen op output (PLAN-DO-CHECK-ACT)

Voor meer informatie over onze technische inspectie

Neem contact op met kees van Oevelen  Je kunt hem bereiken via:

Kees van Oevelen

E: cvanoevelens@3pgroup.com

T: 0031653385847