Electrotechnische inspectie

Electrotechnische inspecteurEr zijn drie redenen waarom het laten uitvoeren van een electrotechnische inspectie belangrijk is:

  1. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van je werknemers. Dit is niet alleen een morele verplichting, maar ook een verplichting volgens de Arbowet. Hierin staat dat een bedrijf activiteiten moeten ondernemen om de risico’s van brand, elektrocutie of ander letsel c.q. schade uit te sluiten. Bedrijven moeten daarom o.a. alle aanwezige elektrotechnische installaties periodiek laten inspecteren.

2. Een tweede reden voor een periodieke electrotechnische inspectie is dat de verzekeraar steeds vaker een NEN 3140 inspectie verplicht stelt, voordat je je bij hen kunt verzekeren. Zij willen zeker weten dat je er alles aan doet, en gedaan hebt, om schade te voorkomen, die zij misschien in de toekomst moeten uitbetalen.

3. Tot slot zullen, door het vroegtijdig verhelpen van gebreken in de installatie, er minder onderbrekingen in het proces voorkomen. Na een electrotechnische inspectie weet je hoe je verbeteringen in de installatie kunt aanbrengen, zodat deze weer voldoet aan de veiligheidseisen. Dit verhoogt ook direct de levensduur van de installatie.

Electrotechnische inspectie van een bestaande installatie

NEN 3140 is een inspectie er voor bestaande laagspanningsinstallaties. Deze Nederlandse aanvulling op de Europese NEN-EN 50110-1 richtlijn stelt eisen aan het minimale veiligheidsniveau van laagspanningsinstallaties. NEN 3140 bestaat uit drie onderdelen:

  • Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn;
  • Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn;
  • Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten geïnstrueerd zijn over de veiligheid.

De periodieke inspectie wordt volgens een uitgebreid inspectieplan uitgevoerd, waarbij de installatie visueel en door middel van metingen en beproevingen wordt geïnspecteerd. Naar aanleiding van deze inspectie wordt een rapport opgesteld waarin de eventuele tekortkomingen van de installatie zijn vastgelegd. De eigenaar van de installatie ontvangt een duidelijk rapport wat naar de arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen toe het bewijs is dat het bedrijf voldoet aan de veiligheidseisen.

Electrotechnische inspectie van een nieuwe installatie

Electrotechnische inspectieElke nieuwe installatie moet volgens de NEN 1010 vóór dat men deze in gebruik neemt worden geïnspecteerd. Bij elke wijziging of uitbreiding van een bestaande installatie moet worden vastgesteld dat de wijziging of uitbreiding voldoet aan geldende normen, en dat de wijziging of uitbreiding de bestaande installatie niet nadelig beïnvloedt.

De meeste nieuwe installaties, en de wijzigingen en/of of uitbreidingen, zullen geïnspecteerd worden door de installateur zelf. Diegene die echter tegenstrijdige belangen wil uitsluiten, kan door 3P Group keuringen en inspecties laten uitvoeren.

(Voor midden- en hoogspanningsinstallaties geldt de NEN 3840)

DE Inspectie zelf

De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving.

Deze mag uitgevoerd worden door minimaal één vakbekwame persoon. Deze persoon heeft kennis van elektrotechniek op minimaal LTS energietechniek en heeft kennis van NEN 3140, NEN 1010 en eventueel aanvullende normen met betrekking tot het uitvoeren van een inspectie.

Bij 3P Group werken gecertificeerde inspecteurs. Zij voeren deze keuring(en) en inspectie(s) uit, geheel volgens de wettelijke normen. Diverse combinatiekeuringen zijn mogelijk.

NEN Inspectie aanvragen?

Voor electrotechnische inspectie neem je contact op met:

Kees van Oevelen

T 0031653385847

E cvanoevelen@3pgroup.com