ProjectServices

projectmanagementDoordat marges kleiner worden en planningen strakker, nemen projectrisico’s toe. De gevolgen van een niet succesvol project kunnen enorm zijn. Financiële claims, reputatieschade en gemiste opdrachten kunnen desastreuze gevolgen hebben.

De verantwoordelijkheden van een projectmanager en de werkvoorbereider worden uitgebreid. Kennis en ervaring zijn steeds belangrijker om in te kunnen spelen op de eisen in een veranderende markt. Dit is de reden dat Project Service actief is in Project management.

Er zijn drie redenen waarom projectmanagement belangrijk is:

  1. De installatie van oa Piping en Equipment  maakt een steeds groter deel uit van de aanneemsom. De complexiteit van projecten neemt toe en door het gebruik van nieuwe technologieën worden de eisen die aan het projectmanagement en werkvoorbereiding worden gesteld steeds groter.
  1. Het werken in projectteams verandert: teams moeten steeds beter met elkaar samenwerken, in plaats van hun werkzaamheden na elkaar te doen. Ook hier heeft een ervaren projectmanager of werkvoorbereider een enorme toegevoegde waarde.
  1. In de praktijk zijn er altijd onvoorziene omstandigheden, wijzigingen en invloeden van buitenaf, waarop accuraat ingespeeld moet worden. Grip houden op de totale planning, zodat deze strak verloopt en er geen onnodige extra kosten worden gemaakt, alsook inspelen op veranderende omstandigheden, houdt de financiële basis van de onderneming gezond.

Waarom projectmanagement via 3P Project Services?

3P Project Services onderscheidt zich:

  • Al onze projectmanagers hebben jarenlange praktijkervaring, waardoor zij naadloos uw project kunnen oppakken of uitzetten;
  • Daarbij kennen zij de branche als geen ander, zodat zij van te voren kunnen inspelen op verwachte veranderingen;
  • Onze managers zijn proactief en denken op elk niveau mee, waardoor jij als klant ontzorgd wordt.

Mogelijkheden die 3P Project Services i.e. PPS biedt in het kader van projectmanagement

  1. 3P PS beheert het project vanaf het startpunt, onderhandelt met onderaannemers en zoekt gekwalificeerd personeel voor de opdracht.
  2. 3P PS levert de manager en de werkvoorbereider voor het uitvoeren van de opdracht van klant, aannemer, onderaannemer of andere partijen

Op zoek naar een ervaren projectmanager of ervaren werkvoorbereider ?

Wil je de zekerheid hebben dat het project binnen de gestelde termijn en vastgestelde kosten wordt uitgevoerd door een door de wol geverfde projectmanager? Neem dan contact op met:

 

Karlijn van Gool

T 0031882004300

E kvangool@3pgroup.com