Maintenance

Voor de productiviteit van je bedrijf ben je afhankelijk van het optimaal presteren van de bedrijfsinstallaties. Elke minimaal falen van het productiesysteem, kost een onderneming geld. In het ergste geval komt een installatie tijdelijk stil te staan.

Dit gaat helaas niet vanzelf. Regelmatig onderhoud (maintenance) is noodzakelijk om optimale prestaties te kunnen waarborgen.

Natuurlijk wil je dit goed regelen, omdat je je realiseert dat de kosten de baten ruimschoots overschrijden. Maar deze kosten moeten dan wel acceptabel zijn. En indien mogelijk het werkproces op de vloer zo min mogelijk onderbreken.

Maintenance tegen acceptabele kosten

De 3P Group is zich bewust van het belang tussen kosten en rendement van elke installatie in je bedrijf. Dat is de reden dat wij onderhoud benaderen op strategisch niveau. Maar dan wel combineerbaar met het werk in de dagelijkse praktijk.

We inspecteren en rapporteren de status van de installatie. Zo kunnen objectieve beslissingen genomen worden, op basis van feiten, niet op schatting.

Daarna begeleiden wij de complete uitvoering, conform wet en regelgeving.

We bepalen wat de meest effectieve termijn is dat onderhoud opnieuw zou moeten plaatsvinden. Zoals vanzelfsprekend houden we hierin rekening met de verhouding tussen kosten en rendement. Jouw belang is hierin óns belang.

Voor het continue onderhoud, zowel als het onderhoud op projectbasis, kun je op ons rekenen.

Minder kosten, meer rendement

Tijdens de inspectie van de installaties zoeken we doelbewust naar optimaliseringsslagen die er te maken zijn, waardoor kosten omlaag gebracht kunnen worden en het rendement stijgt. Het is meer regel dan uitzondering dat kosten gereduceerd kunnen worden en de onderneming zich daar niet van bewust is. Door onze jarenlange ervaring hebben wij hierin een enorme expertise opgebouwd en kunnen wij je een kostenbesparend advies geven.

Het meest belangrijke van ondersteunende diensten is om de juiste mensen op hun plek te krijgen. Dit vergemakkelijkt het werkproces. 3P Group bewijst hierin zijn expertise. Wij hebben de juiste mensen voor jouw project. Snel inzetbaar en ervaringsdeskundig.

Voor maintenance neem contact op

Voor maintenance neem je contact op met:

Kees van Oevelen

T 0031653385847

cvanoevelen@3pgroup.com